Calamiteiten: 010 - 447 90 90

Parklaan 3

3016 BA Rotterdam | 010 447 90 90

Hoge Naarderweg 42

1217 AG Hilversum | 035 622 14 57

info@langterm.nl

www.langterm.nl

Klachtenafhandeling

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Als u een klacht heeft over onze dienstverlening, dan verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren.

Stap 1: uw contactpersoon

Uw contactpersoon behartigt uw belangen en is uw eerste aanspreekpunt. Bespreek daarom uw ongenoegen eerst met uw contactpersoon. Deze kan vaak voor een oplossing zorgen.

Stap 2: Langterm Risicobeheer B.V.

Wanneer uw bemiddelaar uw verwachting niet waar maakt dan kunt u uw ongenoegen aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan samen met u naar een oplossing zoeken. Wanneer deze behandeling niet naar wens is dan kunt u dat schriftelijk aan de directie kenbaar maken of direct contact opnemen.

Langterm Risicobeheer B.V.
T.a.v. De Directie
Parklaan 3
3016 BA   Rotterdam

De klachtenbrief dient schriftelijk en aangetekend gericht te zijn aan de directie. Na ontvangst van de klacht nemen wij snel contact met u op.

Stap 3: KiFiD (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening)

Mocht een klacht niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u vervolgens uw klacht voorleggen aan de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid):

Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 0900-fklacht of 0900-3552248
E: info@kifid.nl

Ons aansluitnummer bij KiFiD is 300004103.
Op www.kifid.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD.

Mochten wij er samen niet uit komen, of indien u het advies van Kifid niet accepteert, dan kunt u zich wenden tot de Burgerlijke Rechter.